The Futile Team

Designed For Tally.

Märka rätt

Märkning är en speciell sak som man behöver göra väldigt noga om man ska flytta. Vi har märkt varenda kartong som vi har packat för att veta vad det är i dom sedan och vart dom ska ta vägen. När man har hjälp att flytta av härliga vänner så är det ändå så att man måste vara noga med att dirigera. De är villiga att hjälpa så det är inte det men de är oftast ivriga också så att man inte får möjlighet att berätta vart saker ska ta vägen innnan de har flyttat på det. Det är verkligen en hel konst att få allt att gå ihop. Nu har vi i alla fall fått ihop det även om vi inte tror att allt står på rätt ställe. Vi har hyrt ett garage för att få plats med allt.